Χανιά | με 7 θέματα το Τοπικό Συμβούλιο

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, διεξαχθεί  δια ζώσης σύμφωνα με την υπ΄ αρ. εγκύκλιο 643 /Α.Π 69472/24-09-2021  (Α.Δ.Α :ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5 )  στην αίθουσα του Δ.Σ την 29 Οκτωβρίου ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 έως 15:30 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στη Παλιά Πόλη (πλην των μονίμων κατοίκων ) από τις 11:00 το πρωί έως 06:00 της επόμενης .

2.Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Κατασκευής Έργων Προστασίας της Παράκτιας Ζώνης Ανατολικά της Πόλης των Χανίων (Χαλέπα).

3.Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8γ ,ήτοι το σχολικό συγκρότημα  παραπλεύρως της οδού Αναπαύσεως Δ.Ε Χανίων (1ο Δημοτικό Σχολείο -1ο Νηπιαγωγείο ).

4.Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8γ,ήτοι το Πάρκο Αγίας Μαγδαληνής-Πλατεία Έλενας Βενιζέλου Δ.Ε Χανίων (9ο  Δημοτικό Σχολείο ).

5.Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8α ,ήτοι το σχολικό συγκρότημα στη θέση ΄΄Επιπρομαχώνας Αγ. Δημητρίου -Βασίλισσα ΄΄(2ο  Δημοτικό Σχολείο ).,

6.Αντικατάσταση παλαιού κουβουκλίου επί της οδού Δασκαλογιάννη 14 .

7.Λήψη απόφασης που αφορά στη ν άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε -Κρονόπουλος Γ Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη ΙΚΕ –

Μοιραστείτε την είδηση