Υπουργείο Τουρισμού | Παράταση στη μίσθωση καταλυμάτων καραντίνας

Παρατείνετε με τροπολογία, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID, από το υπουργείο Τουρισμού.

Οι δαπάνες των ανωτέρων μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Τουρισμού.

Μοιραστείτε την είδηση