«Υποδομές Πρόνοιας και Γειτονιάς Δήμου Χανίων» | Παράταση εγγραφών

Παράταση εγγραφών στον κατάλογο των συμμετεχόντων για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»’, έως την Δευτέρα 31-08-2020.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’, ότι σε συνέχεια της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων με αρ. 215_2020, όπου δόθηκε παράταση στην υποβολή των μελετών έως τις 14-9-2020, η εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων παρατείνεται έως τις 31-08-2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 10.1 της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού:

«10.1 Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή με ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλει στην ιστοσελίδα του δήμου www.chania.gr  προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του διαγωνισμού, έως και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσχεδίων μελετών του Άρθρου 11 της παρούσας. Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.»

Επισημαίνεται επίσης ότι η εγγραφή δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες, προς όλους τους ενδιαφερόμενους, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr, στον δικτυακό τόπο https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html

Μοιραστείτε την είδηση