Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επαναπρόσληψης | ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

H διαδικασία για τις αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχιακών απασχολουμένων στα ξενοδοχεία ξεκίνησε, ενώ οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν την προηγούμενη περίοδο,
σύμφωνα με την Νομοθεσία και την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν στο ίδιο ξενοδοχείο που εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο και να κατοχυρώσουν τη θέση εργασίας τους, πρέπει να αποστείλουν έγγραφη αίτηση στον εργοδότη.

Μοιραστείτε την είδηση