Τριπλάσια κέρδη σε ένα έτος | Τράπεζα Χανίων

Κατά 20% αυξήθηκαν οι καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων το 2018 και διαμορφώθηκαν σε 390,5 εκατ. ευρώ από 325,5 το 2017, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του συνεταιριστικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Μιχάλης Μαράκης κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Τα κέρδη μάλιστα της Τράπεζας, τριπλασιάστηκαν την περασμένη χρονιά έναντι του 2017, φτάνοντας σε 6.257.894 ευρώ έναντι 2.155.859 ευρώ, ενώ τα κέρδη του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν, από 2.327.550 ευρώ το 2017 σε 5.492.928 ευρώ το 2018, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση του 2018.

Μοιραστείτε την είδηση