Τηλεκπαίδευση | Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια

Οδηγίες για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το υπουργείο Υγείας προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Αγγλικά

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει παράλληλα ότι «σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α ́ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης».

Δείτε εδώ περισσότερα.

Μοιραστείτε την είδηση