«Συν-εργασία» | απαγόρευση προς τους επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε απολύσεις

Νέα απόφαση με την οποία εμποδίζονται οι εργοδότες του τριτογενούς τομέα και του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» να σκεφτούν να απολύσουν τους εργαζόμενους, το επόμενο χρονικό διάστημα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Γιάννη Βρούτση, επισημαίνεται ότι:

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και μέχρι

1. 15.10.2020 ή 31.12.2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30ή Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.
2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου»

Μοιραστείτε την είδηση