Συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2021 | οδηγίες για τους υποψηφίους της Κισάμου

Ανακοίνωση με οδηγίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021, εξέδωσε ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Κισάμου, Νεκτάριος Ζουριδάκης:

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στις 21/11 (ΦΕΚ 5158 Β΄/2020 και 5156 Β΄/2020) ,οι μαθητές της Γ’ Τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων ((ΓΕΛ &ΕΠΑΛ) που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως καιτη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου2020Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών θα υποβάλουν την Α-Δ σε προθεσμία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενη φάση. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις, μέχρι και το προηγούμενο σχολικό έτος, υποβάλλονταν από όλους τους υποψηφίους εντός του μηνός Μαρτίου.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών, και η φετινή υποβολή της Α-Δ θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω των παρακάτω βημάτων:

 • Κατέβασμα και αποθήκευσηστον υπολογιστή του υποδείγματος της Α-Δ που ενδιαφέρει τον υποψήφιο
 • Συμπλήρωση του Α-Δ (μόνο τα γκρι στοιχεία) με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
 • Αποστολή,χωρίς δικαιολογητικά, του συμπληρωμένου Α-Δ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 έως και 30 Νοεμβρίου) με email στο Λύκειο φοίτησηςγια ηλεκτρονική καταχώριση και έκδοση δύο αντιγράφων.Όταν οι μαθητές επιστρέψουν στα σχολεία θα γίνει έλεγχος ορθότητας των στοιχείων και αφού υπογράψουν τα αντίγραφα θα παραλάβουν το ένα, το οποίο και πρέπει να φυλάξουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Κατά τη συμπλήρωση της Α-Δ. :

 1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν αποκλειστικά και μόνο την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών ειδικής διαδικασίας εισαγωγής (βλ. 5B) δε συμπληρώνουν τα αναφερόμενα από το 2 έως και 5Α αλλά ΜΟΝΟ τηνεπιπλέον ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που αναφέρεται στο 5B.
 2. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ επιλέγουν την ειδικότητα του τομέα στην οποία ήδη φοιτούν.
 3. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού (Ο.Π.) την οποία παρακολουθούν. Αν πρόκειται για μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλωθεί και είτε το μάθημα των Μαθηματικών για πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας για πρόσβαση στα Τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.
 4. Οι υποψήφιοι δηλώνουν την επιθυμία τους
  1. για τα ένστολα Τμήματα, με την υποχρέωση να υποβάλλουν, σε μεταγενέστερη φάση και σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων, και αίτηση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των αντίστοιχων τμημάτων.
  1. για τα ΤΕΦΑΑ, με την υποχρέωση να υποβάλλουν,κατά την περίοδο των εξετάσεων, και σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα).

Γ. για τα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα προκειμένου να διεκδικήσουν την
εισαγωγή τους στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και σε ορισμένα Τμήματα Πανεπιστημίων (ξενόγλωσσες φιλολογίες, Τμήματα Αρχιτεκτονικής, κτλ/βλ. επισυναπτόμενα αρχεία ΕΓΥΚΛΙΩΝ.)

 • Οι υποψήφιοιπου επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήματα Μουσικών Σπουδώνθα πρέπει:
 • για τα τμήματα των ΕΚΠΑ / ΑΠΘ να δηλώσουν και τα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
 • για τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου ακολουθείται ειδική διαδικασία εισαγωγής ( εξέταση σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και στα μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»- «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»), να συμπληρώσουν και μία επιπλέον ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*. Σε αυτήν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται και η επιθυμία υποψηφιότηταςαποκλειστικά και μόνο για τα Τμήματα αυτά ή και για τα Τμήματα αυτά.

Επισημαίνεται επίσης ότι :

 • Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Α-Δ έχει συνέπειες στη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,αποστέλλουν την Α-Δ χωρίς τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε μεταγενέστερο χρόνο, που θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές αυτοί θα υποβάλουν επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Οι υποψήφιοι για το 10% (συμμετέχοντεςστις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 ή 2020/χωρίς νέα εξέταση) δεν υποβάλλουν Α-Δ, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο στις ίδιες ημερομηνίες που θα καθορισθούν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους
 • Οι υποψήφιοι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του ν.3794/2009, δεν υποβάλλουν Α-Δ αλλά απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Ωστόσο, αν επιθυμούν τη συμμετοχή τους και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, υποβάλλουν και αυτοί Α-Δ.

Τα έντυπα αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων,τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,είναι τα ακόλουθα:

Α. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Αίτηση-Δήλωσης        Οδηγίες Συμπλήρωσης           Εγκύκλιος

Β. Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)-

Αίτηση-Δήλωσης        Οδηγίες Συμπλήρωσης           Εγκύκλιος

Γ. Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Αίτηση-Δήλωσης ΓΕΛ           Αίτηση-Δήλωσης ΕΠΑΛ       

Εξεταζόμενα Μουσικά Όργανα

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποστολής των δικαιολογητικών για τα σχολεία της Κισάμου είναι:

Μοιραστείτε την είδηση