Σχεδόν 60.000 μετανάστες στις δομές Ειδικών Δυνάμεων | φιλοξενία και σίτιση

Συνωστισμός επικρατεί στις δομές φιλοξενίας των Ενόπλων Δυνάμεων, που οι μετανάστες φτάνουν σχεδόν τους 60.000 ενώ σύμφωνα με τη ΓΕΕΘΑ, η δυνατότητα φιλοξενείας στις 34 δομές ανέρχεται σε 31.738 άτομα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, στις 02 Ιανουαρίου 2020 διέμεναν σε 34 δομές διαχείρισης ΕΔ, 59.225 μετανάστες/πρόσφυγες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις Κλάδοι Ειδικών Δυνάμεων ανέλαβαν την παροχή 39.309 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 225 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ).

Μοιραστείτε την είδηση