Πρώτη Συνεδριακή Διάσκεψη με την ΠΕΔ Κρήτης | Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Με κεντρικό μήνυμα «Δυνατή Αυτοδιοίκηση, για Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες», αρχίζουν οι Συνεδριακές Διαδικασίες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρώτη Συνεδριακή Διάσκεψη με την ΠΕΔ Κρήτης, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία του covid-19, όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των Συνεδρίων μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης, ξεκινάει τις διαδικασίες των συνεδριακών συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων, από 5 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2020.

Η Κ.Ε.Δ.Ε., ενόψει του διαλόγου που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου νομοσχεδίου που θα προωθεί την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, προχωρά στην επικαιροποίηση των θέσεών της πάνω σε αυτό το ζήτημα, επενδύοντας πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των Δήμων της χώρας, ώστε να διαμορφωθούν κοινά αποδεκτές θέσεις, μέσα από έναν ανοιχτό και ουσιαστικό δημοκρατικό  διάλογο, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών μας κοινωνιών.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)Δημήτρης Παπαστεργίου καλώντας Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Εκπροσώπους των ΠΕΔ στις Συνεδριακές διαδικασίες τονίζει:

«Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού με δημοκρατικές και ανοικτές διαδικασίες , διαμορφώνει τις θέσεις της πάνω σε ένα από τα κορυφαία ζητήματα, που αφορά άμεσα τις ζωές όλων μας, αυτό του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Στόχος μας είναι να γίνουν οι Δήμοι μας οι φορείς μιας ουσιαστικής θεσμικής και οργανωτικής αλλαγής, που θα οδηγήσει τη χώρα και τις τοπικές μας κοινωνίες μπροστά. Θα συζητήσουμε και θα προτείνουμε τρόπους με τους οποίους θα πετύχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων μας, πως θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών καθιστώντας τις πόλεις μας περισσότερο πράσινες, πιο φιλικές και πιο ανθρώπινες. Θα αναζητήσουμε ρόλους που θα μας επιτρέψουν να συμμετέχουμε ισότιμα στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση τουτοπικού κοινωνικού κράτους. Παρά τη δύσκολη λόγω covid-19 συγκυρία, θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να ακουστεί δυνατά η φωνή κάθε αυτοδιοικητικού, από κάθε γωνιά της Ελλάδος και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο θέσεων και προτάσεων, που θα αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους, προς όφελος των πολιτών. Αν θέλουμε οι τοπικές μας κοινωνίες να είναι ισχυρές, χρειαζόμαστε μια δυνατή αυτοδιοίκηση».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(Π.Ε.Δ) Κρήτηςκ. Γιάννης Κουράκης, ενόψει της προσυνεδριακήςδιαδικασίας για την ΠΕΔ Κρήτης τονίζει:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τις προσυνεδριακές διαδικασίες που ξεκινούν από την Κρήτη, οριστικοποιεί τις προτάσεις της για την νέα αρχιτεκτονική του θεσμού με βασικό άξονα την μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού από την κεντρική διοίκηση και στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικονομική αυτοδυναμία των ΟΤΑ  και στην κοινωνική ευημερία.

Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει και η ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν ως σύνδεσμος με την κοινωνία και τους πολίτες.»

Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την ουσιαστική τους συμβολή στο διάλογο, θα υπάρχει για την κάθε Περιφερειακή Ένωση συγκεκριμένο link, μέσω του οποίου θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εκάστοτε ΠΕΔ.

Οι εισηγήσεις των Επιτροπών της ΚΕΔΕ και τα συμπεράσματα όλων των συνεδριακών διασκέψεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ, ώστε να έχει σε αυτά πρόσβαση κάθε αιρετό μέλος της αυτοδιοίκησης, αλλά και οι απλοί πολίτες.

Μοιραστείτε την είδηση