Την πρόσληψη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την B΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόµων.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως 30.11.2019.

Οι θέσεις εργασίας προκύπτουν για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 έως και την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.

Μοιραστείτε την είδηση