Πέντε άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αναμένεται να προσληφθούν στον ΕΟΦ μέσω ΑΣΕΠ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που εδρεύει στο Χολαργό του Ν. Αττικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση