<

Το Δ.Σ. του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κέντρου αποθεραπείας & αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας «ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου, προκηρύσσει την πρόσληψη θέσεων νοσηλευτών και νοσηλευτριών (απόφοιτοι ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
  • να μην υπάρχει κόλλημα από ποινική καταδίκη ή υποδικία
  • να είναι υγιείς
  • οι άντρες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στη γραμματεία του ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα εξής δικαιολογητικά:

  • τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος επικυρωμένα
  • βιογραφικό σημείωμα
  • φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • πιστοποιητικό υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Ανουσάκειου θεραπευτηρίου ή να καλέσουν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2822 022276 24150 – 24148 (με εσωτερικό 75) :
Προϊσταμένη νοσηλείας: Σχετάκη Στεφανία

Μοιραστείτε την είδηση