Περιφέρεια | συνάντηση με εκπροσώπους της Ρουμανικής Πρεσβείας

Με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Ρουμανίας, Andrei Siahisoada Andrei σύμβουλο σε θέματα Τουρισμού και Οικονομίας και Elly -AnaMogaσύμβουλο στην Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα σε θέματα εργασίας, και των Ρουμάνων που διαμένουν στην Κρήτη Vivi Barbu Πρόεδρο του Συλλόγου Ρουμάνων Ηρακλείου, StefanGrigoras ιερέασε σχολείο για παιδιά Ρουμάνων και RodicaGrigorasδασκάλα σε σχολείο για παιδιά Ρουμάνων, συναντήθηκε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων όπου συζητήσαν για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συζήτηση γιατα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρουμάνοι στο νησί αλλά και στην Ελλάδα όπως:

  • η εποχιακή εργασία
  • οι καθυστερήσεις στη διαδικασία συνταξιοδότησης
  • η δυσκολία στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας και των συντάξιμων χρόνων

Οι συνθήκες εργασίας στην Κρήτη απασχόλησαν τους παρευρισκόμενους. Ιδιαίτερα, οι προκλήσεις που αντιμετώπισε ο τουρισμός κατά την πανδημία.

Εκτενής συζήτηση έγινε για τις προοπτικές αύξησης των τουριστών στην Κρήτη καθώς το νησί μας αποτελεί ταξιδιωτικό προορισμό για τους Ρουμάνους. Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα οινοποίησης καθώς η Ρουμανία έχει σημαντική παραγωγή και παράδοση στην αγορά οίνου καθώς και οι δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία.

Μοιραστείτε την είδηση