Εν αναμονή ο 2ος διαγωνισμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ο οποίος περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής και ενός υποσταθμού GIS, με συνολικό προϋπολογισμό 315 εκατ.

Δόθηκε παράταση για 30 Σεπτεμβρίου 2019 έναντι της 30ης Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Αυγούστου είχαν παραληφθεί οι προσφορές για τον έτερο διαγωνισμό των καλωδιακών συνδέσεων, ύψους 645 εκατ. ευρώ για τα καλώδια της διασύνδεσης και τους σταθμούς ηλεκτροδίων.

Μοιραστείτε την είδηση