Παράταση νόμου – Ηλεκτρονική ταυτότητα – κατεδαφίσεις | αυθαίρετα

Νέα παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να δοθεί στο νόμο για τα αυθαίρετα, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς η παράταση που έχει ήδη δοθεί μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, δεν ήταν αρκετή ώστε να λυθούν προβλήματα δεκαετιών.

Στις δραστικές λύσεις που εξετάζει το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάσσεται και η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων, που θα περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή της σημερινής κατάστασης όλων των κτιρίων της Ελλάδας, ώστε για ένα χρονικό διάστημα να γίνεται μέσω αυτής η τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μετά τη λήξη του νόμου και των σχετικών πιστώσεων χρόνου, την κατάσταση θα αναλάβουν οι ελεγκτές δόμησης για να προχωρήσουν σε κατεδαφίσεις για όσους δεν προέβησαν σε καμία απολύτως ενέργεια.

Μειώσεις στα πρόστιμα θα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

-Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) που καταβάλλουν το 15% -20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα (με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και 18.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα για τη δεύτερη περίπτωση).

– Παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεχνους που καταβάλλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50%, οι δεύτεροι ανάλογα με τις περιπτώσεις. πχ:

-Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για μονογονεϊκές οικογένειες.

-Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ καταβάλλουν ποσοστό 20% του ειδικού προστίμου. Πολύτεχνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ) καταβάλλουν 50% του προστίμου.

Παράβολα προστίμων:

– 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.

– 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και έως 500 τ.μ.

– 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και έως 2.000 τ.μ.

– 4.000 ευρώ για κτίριο/ χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και έως 5.000 τ.μ.

– 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ

Μοιραστείτε την είδηση