Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. | Χανιά

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Χώρα μας και βάσει της Α.Π. Α3/18539/2218/16-3-2020 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ενημερώνει τους οδηγούς οχημάτων για τα εξής:

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30ή Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ̟που λήγουν έως την 30ή Απριλίου 2020. Η ως άνω ̟παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2.  Έως και την 30ή Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις  Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και στα (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι..

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. φορτηγών ή λεωφορείων, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό.

Μοιραστείτε την είδηση