Παράταση για μελέτες διαγωνισμού «Υποδομές πρόνοιας και πάρκο γειτονιάς» | Δήμος Χανίων

Παράταση προθεσμίας υποβολής μελετών Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’, έως Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ», ότι σύμφωνα με την με αρ. 215/2020 (ΑΔΑ: 68ΠΖΩΗ5-839) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων, ορίζεται νέα ημερομηνία παράδοσης των μελετών του διαγωνισμού, η Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον τρόπο και στον τόπο παράδοσης των μελετών.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr, στον δικτυακό τόπο https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html.

Μοιραστείτε την είδηση