Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ | ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – ενστάσεις

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020-2021, με τις ενστάσεις να πραγματοποιούνται από σήμερα έως τις 18 Αυγούστου, ηλεκτρονικά στη σελίδα eetaa.gr.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021: Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 – Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό/δήμο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  • οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
  • οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Ενστάσεις

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαπίστευση γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς Taxisnet της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.

Μετά τη διαπίστευση στην οθόνη των ενστάσεων:

  • Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης»
  • Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση»
  • Επισυνάψτε ένα ένα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλετε με τη ένσταση, συμπληρώνοντας μια σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού
  • Όταν έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, επιλέξτε «Υποβολή ένστασης» και με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.
  • Επιλέξτε «Αποσύνδεση» για την έξοδο από την εφαρμογή.
  • Μπορείτε να ξανασυνδεθείτε δίνοντας κωδικούς Taxisnet

Μοιραστείτε την είδηση