Π.Υ Κισάμου | πρόστιμο σε πολίτη που άναψε φωτιά στην ύπαιθρο

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 400 ευρώ, επιβλήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισάμου σε πολίτη που άναψε φωτιά στην ύπαιθρο, στο Μουστάκο του Δήμου Καντανου Σελίνου.

Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4662/2020, της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 23083 Φ.700.19/2020 και του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης και βεβαιώνεται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή από άλλο κανονιστικό πλαίσιο διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή/και την άσκηση ποινικής δίωξης.

Μοιραστείτε την είδηση