Ολόκληρο θα δοθεί το δώρο Πάσχα σε όλους | επιδότηση από το κράτος

Σε όλους και ολόκληρο αναμένεται να δοθεί το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, που τόνισε ότι το κράτος θα πληρώσει το ποσό για την περίοδο της αναστολής της επιχείρησης προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην έχουν καμία μείωση στις νόμιμες αποδοχές τους.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα (αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, ή στους πληττόμενους ΚΑΔ) μπορούν να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα έως το τέλος Ιουνίου 2020.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Μοιραστείτε την είδηση