ΟΑΚ:«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Στο Νόμο 4310/2014 (Α΄ 258) για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία», εντάχθηκε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης στα πλαίσια του
Νόμου «Περί Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση…» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4610/7-9-2019, Άρθρο 255 του ιδίου Νόμου).

Η ΟΑΚ συγκαταλέγεται πλέον και επίσημα μεταξύ των αναγνωρισμένων ανά την επικράτεια Ερευνητικών Κέντρων, γεγονός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση για το υπεύθυνο έργο που επιτελείται εδώ και 50 χρόνια.

Το Ερευνητικό Κέντρο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης περιλαμβάνει τους παρακάτω εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς οι οποίοι προβλέπεται σύντομα να μετεξελιχτούν σε Ερευνητικά Ινστιτούτα:

Τομέας Βιοηθικής

Τομέας Βυζαντινής Αγιογραφίας (Τέχνη)

Τομέας Μελέτης και προβολής Διαλόγου Επιστήμης-Θρησκείας

Τομέας Οικουμενικής Θεολογίας

Τομέας Οικολογίας-Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας

Τομέας Νεολαίας-Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας

Τομέας Βιβλιοθήκης

Τομέας Μελέτης Πολιτισμού-Παράδοσης (Τέχνη, χορός και μουσική)

Μοιραστείτε την είδηση