Ο Γ. Κουράκης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, αποτελεί αναπτυξιακό έργο αιχμής με υψηλή προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία σε όλους τους κλάδους παραγωγής.

Με το έργο αυτό η Κρήτη γίνεται ενεργειακά αυτόνομη και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «παίκτη» στην σκακιέρα παραγωγής καθαρής ενέργειας στη χώρα μας.

Οι συνδυαστικές με το έργο επενδύσεις για την παραγωγή πράσινης ενέργειας που αφορούν στα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα πρέπει να γίνουν κύρια από σύγχρονα συλλογικά σχήματα και φορείς του τόπου.

Η προστιθέμενη κοινωνική αξία πρέπει να αποτελέσει βασικό κριτήριο επιλογής αυτών των επενδύσεων.

Κρίσιμο θέμα αποτελεί η συμβολή του έργου στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης με την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας και τη βελτίωση της εξωστρέφειας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γ. Κουράκης, συναντήθηκε κατά της διάρκεια της εκδήλωσης για την υπογραφή των συμβάσεων σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Αττική, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και αφού του επεσήμανε την προσήλωση της Π.Ε.Δ στα θέματα περιβάλλοντος και στην κατανομή των αντισταθμιστικών ωφελειών του έργου στην τοπική κοινωνία.

Τόνισε δε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες ταχείας ολοκλήρωσης και αξιοποίησης του έργου προς όφελος όλων των Κρητικών.

 Συμφωνήθηκε τέλος να συναντηθούν και να συζητήσουν τα παραπάνω ζητήματα το επόμενο διάστημα.

Μοιραστείτε την είδηση