Μουσικό Σχολείο Χανίων | έναρξη αιτήσεων για εισαγωγή μαθητών

Το Μουσικό Σχολείο Θερίσου-Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-21.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο e-mail του Μουσικού Σχολείου Θερίσου-Χανίων mail@gym-mous-theris.chan.sch.gr κατά το χρονικό διάστημα από 4 Μαΐου έως και 29 Μαΐου 2020. Μετά το πέρας της 29ης Μαΐου 2020, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2020-2021 θα ανακοινωθούν σε νέα ανακοίνωση .

Η εγκύκλιος με λεπτομέρειες, καθώς και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://www.chaniamousiko.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες να απευθύνονται μόνο τηλεφωνικά στο 2821088065.

Μοιραστείτε την είδηση