Κρήτη | οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη στο οποίο αποφασίστηκαν σημαντικά θέματα και συγκεκριμένα:

  1. το σχέδιο για την δημόσια διαβούλευση του Περιφερειακού Πρόγραμμα τος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025. To Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εκφράζει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για την περίοδο 2021-2025 που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών στόχων και την αντιστοίχιση τους με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, τους άξονες προτεραιότητας και τη συσχέτιση τους με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και τον προσδιορισμό των στόχων στρατηγικής και των κατηγοριών δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 (σύμφωνα με την 11/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου),
  • δημόσιας διαβούλευσης που αφορά την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025.Σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης τεκμηριώνεται  ότι το προτεινόμενο Πρόγραμμα μπορεί να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ταυτόχρονη υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.
  • Εγκρίθηκε η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και του Δήμου Αμαρίου για την επίβλεψη του έργου: «Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου».
  • για την υλοποίηση της πράξης «Αναπαλαίωση επτά παλαιών βρυσών Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου και Δημοτικής Ενότητας Κουρητών Δήμου Αμαρίου».
  • Εγκρίθηκε η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίουγια την υλοποίηση της πράξης «Έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αγ. Παρασκευής-Αποδούλου, Κουρουτώνκαι Φουρφουρα (με αντικατάσταση -επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αποδούλου) Δήμου Αμαρίου»
Μοιραστείτε την είδηση