Κοινωνικός Τουρισμός | με μικρή καθυστέρηση η δημοσίευση των δικαιούχων

Με καθυστέρηση θα ανακοινωθούν εν τέλει οι πίνακες των δικαιούχων του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός», οι οποίοι αναμένονταν να είναι έτοιμοι, έως τις 15 Ιουλίου.

Όπως έγινε γνωστό, οι προσωρινοί πίνακες θα δημοσιευθούν μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε απαιτείται λίγη ακόμη υπομονή από τους αιτούντες.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί πως μόλις ανακοινωθεί το προσωρινό μητρώο, θα γίνουν γνωστά τα εξής στοιχεία:

Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων,
τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τυχόν προσαύξηση (για τις περιπτώσεις ΑμεΑ),
η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους, και τα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο.
Επίσης θα είναι ορατή, δίπλα στα στοιχεία αυτά, η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι διακοπές, μέσω των επιταγών κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ και θα έχουν διάρκεια:

  • από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ή
  • από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Μοιραστείτε την είδηση