«Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» | Νέες θέσεις εργασίας

Ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός αναμένεται να προσληφθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», από το «Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης»

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 25η Νοεμβρίου 2019,

Η αναλυτική προκήρυξη και η  αίτηση διατίθενται από το Ινστιτούτο (Χρυσοπηγής 60- Χανιά) και από την ιστοσελίδα  www.alzheimer-chania.gr. Πληροφορίες: 2821076050, e-mail:inerekal@otenet.gr.

Μοιραστείτε την είδηση