Κ. Χαρτζουλάκης | ποιότητα ελαιολάδου και χρόνος συγκομιδής – παρουσίαση

Παρουσίαση διαπιστώσεων και οδηγιών, για τον ελαιόκαρπο και το πως θα είναι πλούσιος σε ελαιοπεριεκτικότητα, δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Χαρτζουλάκης, γεωπόνος – ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, καθώς πολλοί ελαιοπαραγωγοί, δεν είναι ικανοποιημένη από τις αποδόσεις της παραγωγής τους.

Αναλυτικά, όσα γράφει ο κ. Χαρτζουλάκης:

Πολλοί ελαιοπαραγωγοί και όχι μόνο, δεν είναι ικανοποιημένοι με τη χαμηλή ελαιοπεριεκτικότητα (αποδόσεις πάνω από 5,5-7,5 επί νωπού βάρους) του ελαιόκαρπου που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Το αποδίδουν κυρίως στην πρώιμη συγκομιδή, το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου ή και λίγο αργότερα σε σχέση με την συνήθη ακολουθούμενη από τους περισσότερους, δηλαδή συγκομιδή προς τα τέλη Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο.

Η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού είναι άμεσα συνδεδεμένη με:

  • Την ποικιλία
  • Τις εδαφο-κλιματικές συνθήκες
  • Τις καλλιεργητικές πρακτικές (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση)
  • Το φορτίο των ελαιοδέντρων
  • Το στάδιο ωριμότητας του καρπού.

Η μέγιστη περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι (επί ξηρού βάρους) επιτυγχάνεται σε 165-185 μέρες μετά την καρπόδεση και στην «Κορωνέικη» (Σχ. 1), δηλαδή μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για την Κρήτη.
Όπου το φορτίο του δέντρου είναι μικρό ή κανονικό η μέγιστη ελαιοπεριεκτικότητα επιτυγχάνεται νωρίτερα.

Στα δέντρα που είναι υπερφορτωμένα, η μέγιστη ελαιοπεριεκτικότητα επιτυγχάνεται στις 185 μέρες.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 1-15.jpg

Με την καθυστέρηση της συγκομιδής οι καρποί χάνουν νερό λόγω καιρικών συνθηκών (ψύχος, υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με απουσία βροχής) και υπάρχει η αίσθηση της καλλίτερης απόδοσης, αφού στο ελαιουργείο εκφράζεται επί νωπού βάρους.

Η ποιότητα του ελαιολάδου, πέρα των ανωτέρω παραγόντων και του απαλλαγμένου από προσβολές ελαιόκαρπου, είναι άμεσα συνδεδεμένη και με:

  • Τον τρόπο συγκομιδής (να αποφεύγεται ο τραυματισμός του καρπού)
  • Το χρόνο μεταξύ της συγκομιδής και της έκθλιψης (ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς και η έκθλιψη να γίνεται μέσα σε 12 ώρες)
  • Τη σωστή λειτουργία του ελαιουργείου (συνθήκες HACCP και ποιότητας ISO, θερμοκρασία < 28 0C, χρόνος μάλαξης όχι πάνω από 30-40 λεπτά για Κορωνέϊκη

Η συγκέντρωση φαινολών μειώνεται δραστικά )Σχ. 2) με την αλλαγή του χρώματος σε μώβ (όταν η επιδερμίδα αλλάζει χρώμα από πρασινο-κίτρινο σε μελανο-ϊώδες)

Αυτό σημαίνει ότι η καθυστέρηση της συγκομιδής έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην ποιότητα, για την οποία θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι.

Μοιραστείτε την είδηση