Γρήγορες προσλήψεις ΑΣΕΠ | οι αλλαγές που προβλέπονται

Για τις επικείμενες αλλαγές στο ΑΣΕΠ μίλησε από το βήμα της βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας πως στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης, με νομοθετική παρέμβαση που θα γίνει σε περίπου οκτώ μήνες.

Μεταξύ άλλων, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται η μείωση των τμημάτων του ΑΣΕΠ σε 3 από 5 που είναι τώρα, και ειδικά για τους τίτλους στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα, δε θα απαιτείται η μετάφρασή τους.

Επιπλέον προβλέπονται:

– Για θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε περίπτωση ισοβαθμίας δίδεται προβάδισμα στον μεγαλύτερο ηλικιακά υποψήφιο

– αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας μετά την δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων των πινάκων του ΑΣΕΠ

– αποκλειστική προθεσμία ισχύος πινάκων ΑΣΕΠ έως τρία έτη, για περιπτώσεις αιτήματος αντικατάστασης υποψηφίου για συγκεκριμένους λόγους εκ μέρους του φορέα

– απορρόφηση προσωπικού από τους πίνακες επιλαχόντων χωρίς να απαιτείται η εκ νέου εκκίνηση των χρονοβόρων διαδικασιών πρόσληψης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα.

Μοιραστείτε την είδηση