«Φωτιά» σε τσικουδιά και τσίπουρο | Καταργείται ο ειδικός φόρος

Καταργείται ο μειωμένος κατά 50% ειδικός φόρος κατανάλωσης για τσικουδιά και τσίπουρο και εξοµοιώνεται µε των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών, όπως προκύπτει από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δημιουργώντας ανησυχία σε παραγωγούς και καταναλωτές.


Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι «το τσίπουρο και η τσικουδιά δεν αποτελούν, κατά το παρόν στάδιο της ενωσιακής νοµοθεσίας, προϊόντα υπαγόµενα στο καθεστώς παρέκκλισης» και εκτιµά ότι «τα προϊόντα αυτά υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης µε όλα τα προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την εναρµόνιση».

Μοιραστείτε την είδηση