Εξετάσεις Ελληνομάθειας | Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Χανίων θα δεχόμαστε δικαιολογητικά για τη συμμετοχή πολιτών Τρίτων Χωρών στις εξετάσεις Ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου 2019. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
  3. Άδεια διαμονής στην Ελλάδα
  4. Παράβολο 50€ ή 20€ ανάλογα με το εύρος της εξέτασης
  5. Αίτηση που χορηγείται προς συμπλήρωση από τα κατά τόπους Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 28210-52132.

Μοιραστείτε την είδηση