«Εργάνη» | αιτήσεις για αναστολές εργασίας Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου

Μέχρι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα δέχεται δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις για τις αναστολές συμβάσεων του μήνα Οκτώβρη, από εργαζόμενους και εργοδότες, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, η προθεσμία αυτή αφορά στις υποβολές:

  1. για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους Επισιτισμού, Τουρισμού, Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. οικ. 42774/1072/20-10-2020 ΚΥΑ (Β΄4706)
  2. για τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά, σε μία από τις περιφερειακές ενότητες:
  • Κοζάνης (για διάστημα: 16/10/2020 -31/10/2020)
  • Καστοριάς (για διάστημα: 23/10/2020-31/10/2020)
  • Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας (μόνο για 30/10/2020 και 31/10/2020)

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών ενοτήτων αυτών,  οι οποίες ενώ αρχικά έχουν πληττόμενους ΚΑΔ τον Οκτώβριο, στη συνέχεια έχουν κλειστούς ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής, υποβάλλονται 2 δηλώσεις:
Μία ως πληττόμενη επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία απαγόρευσης λειτουργίας της και μια ως κλειστή επιχείρηση από την ημερομηνία απαγόρευσης και έως 31/10/2020.

  1. για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα «Ιανό», κατά τα οριζόμενα  στο άρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α΄186)
  2. για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα της υπ΄αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β΄4262).
Μοιραστείτε την είδηση