Επίδομα στέγασης – δικαιούχοι | Δήμος Πλατανιά

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, ενημερώνει τους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης ότι στις 30/9/2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Δ13οικ.10747/256/6-3-2019 (ΦΕΚ 792 Β’), οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος. Ο επανέλεγχος των αιτήσεων γίνεται αυτόματα.

 • Οι αιτήσεις που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) δε θα ανανεωθούν. Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δε θα ανανεωθεί αυτόματα. Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019. Προσοχή: για να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.
 • Οι αιτήσεις που, μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων, διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή: Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα.

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, μέσω της οποίας θα λάβουν ενημέρωση για την πορεία της αίτησής τους και τυχόν δικές τους ενέργειες σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται ανά νοικοκυριό, συμπληρώνεται, δηλαδή, μία αίτηση για όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από τη ίδια στέγη. Προκειμένου να υποβάλλουν νέα αίτηση οι ενδιαφερόμενοι (κάτοικοι Δήμου Πλατανιά) μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (που εδρεύει στον Αλικιανό).

Για τη χορήγηση του Επιδόματος απαιτείται ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και με διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες μετά το μήνα αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

Τα απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας είναι:

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με γνήσιο υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού
 • ΑΜΚΑ (Όλων των μελών του νοικοκυριού)
 • ΑΦΜ (Όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)
 • E-mail
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (οποιασδήποτε τράπεζας) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα
 • Λογαριασμός ΔΕΗ που να αναγράφεται ο αριθμός παροχής (11 ψηφία).
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Κέντρο Κοινότητας, πέραν των παραπάνω, είναι:

 • Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
 • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ.).
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
 • Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-14:00 στα τηλέφωνα 2821341040 και 2821341033.

Μοιραστείτε την είδηση