ΕΟΤ: Προβολή της Ελλάδας σε Ιταλία και Λίβανο

Με σκοπό την προβολή της Ελλάδας, ο ΕΟΤ συμμετείχε οικονομικά στη
διοργάνωση εκδήλωσης του Τour Operator KARLITALIA, όπου πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, με συμμετέχοντες εκπροσώπους τουριστικών γραφείων, που συνεργάζονται με τον συγκεκριμένο Τ.Ο., για την παρουσίαση των Ελληνικών προορισμών

Επίσης, ο ΕΟΤ προχώρησε στην αγορά χορηγικού πακέτου για την συμμετοχή του στην εκδήλωση «ΤΗΕ GREEK FESTIVAL OF LEBANON’», η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βύβλος στο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η τουριστική κίνηση από τον Λίβανο προς την Ελλάδα παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις και θεωρείται, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα συμβάλλει δυναμικά στην περαιτέρω αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού από την χώρα αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητά της με την Ελλάδα καθώς επίσης και το γεγονός, ότι μέσω της εν λόγω διοργάνωσης, θα εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους Λιβανέζους για να επισκεφθούν την χώρα μας, με την τόνωση των  last minute κρατήσεων.

Μοιραστείτε την είδηση