Αλλαγές στον κλάδο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, φέρνει το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο, με σκοπό την ασφάλεια των ενοικιαστών και των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές πλαισιώνουν τον τρόπο καθαρισμού, τον αριθμό επιβατών και όπως τονίζεται, σε περίπτωση που κάποιος ενοικιάσει αυτοκίνητο με οδηγό, όλοι οι επιβαίνοντες είναι απαραίτητο να φοράνε μάσκες.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο για ενοικιάσεις οχημάτων

 • Πολύ καλός καθαρισμός και απολύμανση μεταξύ των χρήσεων των οχημάτων από διαφορετικούς πελάτες.
 • Περιορισμός μέγιστου επιτρεπτού αριθμού επιβατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αναθεωρείται σύμφωνα με την επιδημιολογική κατάσταση.
  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1647/03.05.2020) για τα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα:
  α) Οχήματα μέχρι 7 θέσεων, μεταφορά δύο επιβατών πλέον του οδηγού.
  β) Οχήματα 8 ή 9 θέσεων, μεταφορά 3 επιβατών, πλέον του οδηγού.
  γ) Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο για ενοικίαση οχήματος ΕΙΧ με οδηγό

 • Περιορισμός μέγιστου επιτρεπτού αριθμού επιβατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αναθεωρείται σύμφωνα με την επιδημιολογική κατάσταση.
 • Ειδικότερα, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1647/03.05.2020) για τα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’222):
  α) Οχήματα μέχρι 5 θέσεων, μεταφορά ενός επιβάτη πλέον του οδηγού. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον αυτός είναι συνοδός ατόμου που χρήζει βοήθειας.
  β) Οχήματα 6 ή 7 θέσεων, μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού.
  γ) Οχήματα 8 ή 9 θέσεων, μεταφορά 3 επιβατών, πλέον του οδηγού.
  δ) Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν πέραν του οδηγού μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.
 • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες όσο και από τον οδηγό (με αρ. Δ1α/ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Μοιραστείτε την είδηση