ΕΑΠ | 4 μεταπτυχιακά προγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, βρίσκονται ανοιχτά για αιτήσεις, από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο. 

Αναλυτικότερα:

Α.

  1. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
  2. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Β.

  1. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
  2. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020.

Για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση και τον τρόπο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το ΜΠΣ «ΔΟΕ», παρακαλούμε όπως μεταφερθείτε εδώ.
Για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση και τον τρόπο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το ΜΠΣ «ΤΛΧ», παρακαλούμε όπως μεταφερθείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Σπουδών

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομικήή να επικοινωνούν:

• Για το ΜΠΣ «ΔΟΕ» ηλεκτρονικά στα e-mails doe@unic.ac.cy ή doe@eap.gr και τηλεφωνικά στους αριθμούς: 00357 22841974 & 00302610367315
• Για το ΜΠΣ «ΤΛΧ» ηλεκτρονικά στα e-mails mbaf@unic.ac.cy ή tlx@eap.gr και τηλεφωνικά στους αριθμούς: 00357 22841974 & 00302610367315

Μοιραστείτε την είδηση