Δήμος Κισάμου | εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2022

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι με την υπ’ αριθ. 39/22/12-01-2022 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η 76/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κισάμου οικονομικού έτους 2022.

Ο Δήμος Κισάμου είναι ο πρώτος Δήμος στο νομό που λαμβάνει από την Αποκεντρωμένη την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022.

Ευχαριστούμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας για τον συντονισμό τους ώστε να συνταχθεί και καταρτιστεί εγκαίρως ο Προϋπολογισμός του οικ. έτους 2022, ιδιαιτέρως την Οικονομική Υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο, υπεύθυνο για την σύνταξη και παρακολούθηση Προϋπολογισμού του Δήμου, κ. Κυριακαντωνάκη Ευθύμη. Επιπλέον,  στην έγκαιρη έγκρισή του, συντέλεσε και η άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Κρήτης.

Παρά την ελλιπή στελέχωση και την έλλειψη μέσων στον Δήμο μας και υπό δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, καταφέραμε να καταρτίσουμε έναν ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο και σύννομο προϋπολογισμό, η έγκριση του οποίου αποτελεί αναγνώριση του αναπτυξιακού οράματος της δημοτικής αρχής.

Μοιραστείτε την είδηση