Δήμος Κισάμου | ειδική συνεδρίαση για τον ισολογισμό του 2018

Ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση του ισολογισμού, του δήμου Κισάμου για το έτος 2018, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου και ώρα 17.30.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ePresence, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, σύμφωνα με τις δ/ξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ.αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ:71342/6-11-2020 <Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7-11-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020>.

Μοιραστείτε την είδηση