Δήμος Κισάμου | αιτήσεις για οικονομική στήριξη ελαιοπαραγωγών

Ο Δήμος Κισάμου ενημερώνει τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ελαιοπαραγωγούς, ότι εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η έκτακτη τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορά στην ενεργοποίηση του νέου Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» για την στήριξη του τομέα ελαιολάδου, με 126 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πρόσκληση, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (ΚΚΕΑ) με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019), οι οποίοι έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης,  όπως αυτή προκύπτει από την  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ξεκινάει από αύριο 17 Νοεμβρίου και για 10 μέρες έως 27 Νοεμβρίου 2020, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και ειδικότερα στον ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/M21.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει αρχικά να προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών τους κωδικών στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου, μέσω του ιστότοπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ .

Για περισσότερες διευκρινίσεις και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στις Ενώσεις και στους γεωργικούς συμβούλους σας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2020/prosklhsh3066_131120_metro21.PDF   

Μοιραστείτε την είδηση