Δήμος Χανίων | με 9 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Μοιραστείτε την είδηση