Έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν οι έχοντες στην ιδιοκτησία τους κτίσματα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 27ης Νοεμβρίου 2019 , να υποβάλλουν σχετική δήλωση στην γραμματεία του Δήμου Κισάμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

αντίγραφο εντύπου Ε1 εφορίας

Μοιραστείτε την είδηση