Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές του Νομού Χανίων | πρόγραμμα

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, για τις επόμενες ήμερες, σε πολλές περιοχές του Νομού Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα:

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Μοιραστείτε την είδηση