Δια περιφοράς το Δ.Σ Χανίων | θέματα συζήτησης

Δια περιφοράς αναμένεται να διεξαχθεί, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στις 12 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 20:00.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (10:00 έως 20:00 την 12-10-2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου

Μετά το πέρας της λήξης στις 20:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή παράτασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων από το Δημοτικό Γηροκομείο και μεταστέγαση ηλικιωμένης από Ανατολικό Ανάχωμα {Δήμαρχος} 
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 3. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 4. Μειώσεις  μισθωμάτων δημοτικών αναψυκτήριων και διαγραφή βεβαιωμένων ποσών {Αλόγλου}
 5. Έγκριση εκ νέου παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ΑΜΕΑ, τριών (3) ηλεκτρικών δίκυκλων στο Δήμο Χανίων, σταθμού φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση» (αρ. πρωτ. 12577/13-3-2020, ΑΔΑΜ 20SYMV006426572 2020-03-13) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV “Ελλάδα – Κύπρος ECOROUTS”  {Τσουπάκης}
 6. Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια οκτώ (8) απορριμματοφόρων και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής {Τσουπάκης}
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
 8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων  (μπα  σκέτες) του Δήμου Χανίων {Μιχαηλάκης}
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΛΙΑΣ & ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ» {Ξανθουδάκης}
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων οδού Μαλινδρέτου Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}
 12. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 13. Έγκριση υψομετρικών μελετών Ερυθράς οδικών τμημάτων στο Σχέδιο Πόλης ΠΑΣΑΚΑΚΙ της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 14. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Νέας Χώρας {Ξανθουδάκης}
 15. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Θερίσου» {Ξανθουδάκης}
Μοιραστείτε την είδηση