Δια Περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | δήμος Κισάμου

Δια Περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κισάμου θα διεξαχθεί την Δευτέρα 4  Μαίου 2020 με ώρα έναρξης 09:00 και λήξη 14:00.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης , με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

  1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail  του Δήμου Κισσάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
  2. Με sms από  το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

      

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω, όπως ακριβώς φαίνονται και στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας:

  1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
  2. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2020.
  3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου <Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Κισσάμου,Γαλουβά,Πολυρρήνιας και Τ.Κ.Κάμπου>.
  4. Παράταση εκτέλεσης έργου <Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Κισσάμου,Γαλουβά,Πολυρρήνιας και Τ.Κ.Κάμπου>.
  5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου <Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ.Λουσακιών>.
  6. Απόφαση συμπληρωματικής έκπτωσης τελών ύδρευσης,άρδευσης & αποχέτευσης και καθολική εφαρμογή του μέτρου <Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων διακανονισμών>. Απόφαση 66/2020 Οικονομικής Επιτροπής.
  7. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την υλοποίηση του έργου <Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών & αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δ.Κισσάμου>. Απόφαση 67/2020 Οικονομικής Επιτροπής.
  8. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020. Απόφαση 68/2020 Οικονομικής Επιτροπής.
Μοιραστείτε την είδηση

Μαρία Αριανούτσου

Φιλόλογος - Δημιουργική Γραφή

Μαρία Αριανούτσου έχει δημοσιεύσει 2012 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Μαρία Αριανούτσου