ΔΕΥΑΒΑ | ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκές προϋποθέσεις

Η ΔΕΥΑΒΑ καλεί όλους τους καταναλωτές που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες, να τακτοποιήσουν άμεσα τις οφειλές τους, καθώς αυτό μπορεί να γίνει με αρκετά ευνοϊκούς όρους.

Η ΔΕΥΑΒΑ αφενός υλοποιεί έργα που στοχεύουν στην ενοποίηση των δικτύων της ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων αποκτώντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία στη διασύνδεση των δικτύων της, αφετέρου το ροσωπικό της δίνει καθημερινά τη μάχη της αποκατάστασης ζημιών και βλαβών.

Μετά την 1η  Σεπτεμβρίου 2021 υπάρχει υποχρέωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ασκηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την είσπραξη οφειλών και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης και η ισότιμη αντιμετώπιση των
Δημοτών.

Οι Δημότες δύνανται να προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00πμ έως 3:00μμ ή να καλούν στα τηλέφωνα 28210-84014 & 28210- 84019 για περισσότερες πληροφορίες.

Μοιραστείτε την είδηση