Δανειοδότηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Thomas Cook

Μια – πιθανή – ευνοϊκή δανειοδότηση στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από πτώχευση της Thomas Cook, επεξεργάζονται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 100 εκατομμύτρια ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ θα είναι η συμμετοχή της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τα 30 εκατ. ευρώ θα εισφερθούν από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν.

Αναλυτικότερα

Τα δάνεια, στο ύψος που συμμετέχει η ΕΑΤ, δηλαδή το 70%, θα είναι άτοκα, ενώ για το υπόλοιπο 30% της συμμετοχής των τραπεζών, το επιτόκιο δεν θα υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους.

Μοιραστείτε την είδηση