Χανιά | τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου και ώρα 15:30, μέσω τηλεδιάσκεψης, από την πλατφόρμα epresence.gov.gr .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αδειών
  εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων του Ν.2734/99 για το έτος 2021 {Δήμαρχος}
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020
  {Αλόγλου}
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Αλόγλου}
 4. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
  έτους 2021 {Γιαννακάκης}
 5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
  2021{Γιαννακάκης}
 6. Αποζημίωση Αντιπροέδρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 7. Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων βάσει του Π.Δ. 90/2018 {Χαζιράκης}
 8. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ.
  081454/ΟΤ966 της περιοχής «Νέα Χώρα» Δ. Χανίων { Χαζιράκης }
 9. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 0222003 στο ΟΤ1287 της περιοχής «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δ. Χανίων { Χαζιράκης }
 10. Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1401, ιδιοκτησία 0908075 σχεδίου
  πόλεως “Πασακάκι-Χαρακιάς” { Χαζιράκης }
 11. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ροβιθάκης) { Χαζιράκης }
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο
  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
  ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2019 {Ξανθουδάκης}
 13. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Χαλέπα
  {Ξανθουδάκης}
Μοιραστείτε την είδηση