Χανιά | Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, εκδήλωση με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.).

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνη Παπαδεράκη, παρουσιάστηκε το υπό διαβούλευση προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, που υλοποίησε η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης για «μια Κρήτη βιώσιμη, με κοινωνική συνοχή, με κοινές αξίες και αυτοπεποίθηση».

Επιπλέον, απονεμήθηκαν βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των δύο κύκλων  σεμιναρίων  που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και  διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του ΚΕΚΑΠΕΡ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κοινωνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο πλαίσιο εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ αυτών και φορέων της Π.Ε. Χανίων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, των Δήμων της Π.Ε. Χανίων, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, του Κέντρου Κ.ΑΛ.Ο. Χανίων, του Πολυτεχνείου Κρήτης, θεσμικών φορέων  αλλά και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Η παραπάνω εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του ανωτέρω Επιχειρησιακού Σχεδίου καθώς και  της προσπάθειας  ενεργού στήριξης εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης των υφιστάμενων ή  και της  ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Οικονομίας.

Μοιραστείτε την είδηση