Χαμένες έως και 250.000 θέσεις εργασίας | έρευνα

Κινδυνεύουν να χαθούν 150.000 θέσεις μισθωτής εργασίας, ενώ 1 στις 7 επιχειρήσεις δηλώνουν πως πιθανό να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κάτι που σημαίνει ότι τότε, θα χαθούν 250.000 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών.

Τα παραπάνω, προκύπτουν από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της ΓΣΕΒΕΕ.

Η νέα έρευνα αποτελεί το δεύτερο τμήμα της έκτακτης έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στις 15 Απρίλιου 2020.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας:

8 στις 10 (77,7%) επιχειρήσεις που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως την δραστηριότητα τους προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας

1 στις 8 (13,3%) επιχειρήσεις υιοθέτησαν καθεστώς τηλεργασίας για το προσωπικό τους.

2 στις 10 (19,9%) επιχειρήσεις που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους μείωσαν το προσωπικό τους ενώ μόλις 3 στις 100 (3,2%) το αύξησαν.

1 στις 8 (12,7%) του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να  μειώσουν το προσωπικό τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ μόλις 3 στις 100 (3,4%) δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Προκύπτει πως η έλλειψη ρευστότητας, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Επιπλέον πρόβλημα, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας κατά το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης της πανδημίας είναι η εξής :

• Αναστολή σε συντριπτικό ποσοστό των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν εν όλω ή εν μέρει την λειτουργιάς τους.

• Πάγωμα προσλήψεων εργαζομένων από τις επιχειρήσεις που συνέχισαν την δραστηριότητα τους και παράλληλα σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας.

• Ραγδαία αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ως αποτέλεσμα της εκθετικής αύξησης της τηλεργασίας, που ωστόσο δεν μπορεί να υιοθετηθεί ευρέως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Έλλειψη θέσεων εργασίας

Οι χαμένες θέσεις εργασίας, είναι επίσης κάτι που απασχολεί τη χώρα μας. Βάσει της έρευνας, το 3,4% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού το επόμενο διάστημα. Με το στοιχείο αυτό, αναμένεται αύξηση της ανεργίας, καθώς κατά τη θερινή περίοδο, συνηθίζεται να δημιουργούνται επιπλέον 270.000 θέσεις εργασίας.

Μοιραστείτε την είδηση