Διαδικασία αποστολής φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

H αποστολή φαρμάκων σε ασφαλισμένους, που βρίσκονται σε περιορισμό και δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

Μοιραστείτε την είδηση